Điều khoản sử dụng

07/12/2022

Chấp Thuận Điều Khoản & Điều Kiện

Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản & Điều Kiện này trước khi truy nhập và sử dụng dịch vụ trên website giftnetwork.vn (sau đây gọi là “Gift Network”) của Công ty TNHH MTV Mạng Lưới Quà.

Bằng việc chấp thuận Điều Khoản & Điều Kiện này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định về sử dụng Dịch vụ trên Website của Gift Network.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bản thỏa thuận này, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email support@giftnetwork.vn


Dịch Vụ Của Gift Network

Gift Network thực hiện hoạt động và vận hành, cung cấp các dịch vụ trực tuyến về bô quà tặng thông qua việc triển khai giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ và thực hiện các chương trình bán hàng, chương trình khuyến mại cho các sản phẩm, dịch vụ của công ty và không trái với quy định của pháp luật hiện hành.

Để có thể sử dụng đầy đủ tiện ích dịch vụ trên trang web của Gift Network, bạn cần phải đăng ký tạo lập một tài khoản sử dụng và cung cấp cho Gift Network một số thông tin cá nhân nhất định bao gồm mà không giới hạn bởi địa chỉ email để phục vụ cho việc liên lạc giao tiếp giữa bạn và Gift Network

Bằng việc đăng ký này, bạn đồng ý nhận các Thư thông báo, các thư điện tử hoặc các hình thức truyền thông khác về các sản phẩm và dịch vụ của Gift Network.

Bất cứ khi nào bạn không mong muốn nhận các thư điện tử này nữa, bạn hãy thông báo cho Gift Network bằng cách chọn chức năng hủy đăng ký bên dưới các thư điện tử từ Gift Network

Các thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo quản và xử lý một cách bảo mật theo Chính Sách Bảo Mật của Gift Network

Bạn phải bảo vệ mật khẩu của mình và kiểm soát việc sử dụng các tài khoản của mình, bạn hiểu và đồng ý rằng bạn là người chịu trách nhiệm mọi thông tin cá nhân có liên quan kể cả việc sử dụng tài khoản của mình, và bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất cứ ai được bạn cho phép truy cập vào tài khoản của mình.

Bạn có thể đặt mua hàng hóa, dịch vụ theo đúng giá và quy cách theo đúng cam kết đã công bố trên Gift Network và việc đặt mua này sẽ tùy thuộc vào chấp thuận toàn bộ điều kiện đặt hàng của Gift Network

Việc chấp thuận này của Gift Network chỉ có hiệu lực ràng buộc khi bạn đã thanh toán hoặc các thông tin về thanh toán của bạn đã được xác nhận. 


Điều Khoản Về Sử Dụng Dịch Vụ

QUYỀN VÀ TRÁCH NGHIỆM CỦA CÁC BÊN

Quyền và Trách nhiệm của Gift Network

Quyền của Gift Network

 • Ban hành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc áp dụng cho Khách hàng, người dùng tham gia Gift Network;
 • Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh Khách hàng cung cấp thông tin cho Gift Network không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Gift Network có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của Khách hàng.
 • Gift Network có thể chấm dứt quyền Khách hàng và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của Khách hàng và sẽ thông báo cho Khách hàng trong thời hạn ít nhất là ba (03) ngày làm việc trong trường hợp Khách hàng vi phạm các Quy chế của Gift Network hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên trang web của Gift Network.
 • Gift Network giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Gift Network theo luật bản quyền quốc tế và các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.                                                                                                            
 • Nhãn hiệu Gift Network, hình ảnh và tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của GIFT NETWORK.  Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.
 • Gift Network có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền Khách hàng nếu Gift Network phát hiện Khách hàng đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp Khách hàng tiếp tục hoạt động có thể gây cho Gift Network trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các Khách hàng khác của Gift Network, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền Khách hàng và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của Khách hàng được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.
 • Gift Network bảo lưu quyền thay đổi các dịch vụ, sản phẩm, biểu giá và phương thức tính giá và các thay đổi khác của Gift Network từng thời gian mà không phải thông báo trước cho người sử dụng nếu thấy phù hợp.

Nghĩa vụ của Gift Network

 • Gift Network sẽ tổ chức giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ và các chương trinh khuyến mại (nếu có) của hệ thống đổi quà đến các Khách hàng đăng ký tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục đăng ký trực tuyến các thông tin cá nhân có liên quan và các điều kiện bắt buộc mà Gift Network nêu ra.
 • Triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của người sử dụng trên Gift Network.
 • Lưu giữ thông tin cá nhân của Khách hàng khi Khách hàng đăng ký trên trang web của Gift Network và thường xuyên cập nhật các thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan;
 • Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật thông tin cá nhân của Khách hàng. Không được tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê hoặc bán các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh hoặc thông tin cá nhân của Khách hàng khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Duy trì hoạt động bình thường của Gift Network và nhanh chóng khắc phục các sự cố xảy ra ảnh hưởng tới hoạt động của Gift Network như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng như: thiên tai, hỏa hoạn, biến động xã hội, các quyết định của cơ quan chức năng... nằm ngoài khả năng kiểm soát thì Gift Network không phải chịu trách nhiệm liên đới.


 Quyền và Trách nhiệm của Khách hàng 

Quyền của Khách hàng

 • Khách hàng sẽ được lựa chọn, mua sắm sản phẩm, dịch vụ được giới thiệu và cung ứng trên trang web của Gift Network.
 • Khách hàng có quyền đóng góp ý kiến cho Gift Network trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Gift Network

Nghĩa vụ của Khách hàng

 • Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.
 • Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Gift Network về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.
 • Khách hàng cam kết những thông tin cung cấp cho Gift Network là chính xác.
 • Khách hàng cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Gift Network vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Gift Network hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phan đoán nhu cầu thị trường.                                    
 •  Trong trường hợp vi phạm thì Khách hàng phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
 • Khách hàng cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Gift Network cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Gift Network trong Quy định này.
 • Khách hàng không được hành động gây mất uy tín của Gift Network dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Gift Network


Các Quyền Sở Hữu Trí Tuệ 

Bạn đồng ý và thừa nhận rằng Gift Network cho phép truy cập đến Nội dung được bảo vệ bản quyền, tên thương mại và các quyền sở hữu khác (kể cả quyền sở hữu trí tuệ) (“Quyền Sở hữu Trí tuệ”), và thừa nhận các quyền sở hữu trí tuệ đó là hợp lệ và được bảo vệ trên mọi phương tiện truyền thông hiện có và sau này việc sử dụng nội dung của bạn sẽ được quản lý theo các luật bản quyền và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác.

Bạn đồng ý và thừa nhận rằng tất cả các nội dung trên Gift Network sẽ thuộc quyền sở hữu trí tuệ GIFT NETWORK và bạn không được quyền thay đổi, sao chép, mô phỏng, truyền, phân phối, công bố, tạo ra các sản phẩm phái sinh, hiển thị hoặc chuyển giao, hoặc khai thác nhằm mục đích thương mại bất kỳ phần nào của nội dung, toàn bộ hay từng phần. 

Bất kỳ bản sao nội dung được phép nào cũng phải được tái tạo ở dạng không thể biến đổi được các thông tri bất kỳ chứa trong nội dung, chẳng hạn như tất cả các thông tri về Quyền Sở hữu Trí tuệ, và các nguồn thông tin ban đầu cho Gift Network và địa chỉ mạng (URL) của trang này. 

Bạn sẽ không có bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào qua việc tải xuống hoặc in nội dung. Bất kể các bản sao hoặc việc sử dụng trái phép nào đối với nội dung nào cho mục đích thương mại sẽ bị coi là vi phạm và bị xử lý theo quy định có liên quan của pháp luật và các điều khoản quy định tại bản thỏa thuận này. 


Điều khoản áp dụng 

Gift Network có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo cho tất cả các Khách hàng, đối tượng sử dụng dịch vụ Gift Network ít nhất 5 ngày làm việc trước khi áp dụng những thay đổi đó. 

Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

Khách hàng đăng ký trên trang web của Gift Network có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện hành khi giao dịch trên website này.